icon2019.05.17
Thành lập FUJI KASEI VIETNAM CO., LTD tại thành phố Hồ Chí Minh.Chi tiết
icon2018.10.15
2018.10.15 Chuyển văn phòng công ty FUJI INTERNATIONAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTDChi tiết
icon2017.05.08
Triển lãm CUTE JAPAN 2017 tại Yokohama, Nhật Bản từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6Chi tiết
icon2017.02.14
Triển lãm PCHi 2017 tại Quảng Châu, Trung Quốc từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 2,Chi tiết
icon2016.01.07
Triển lãm PCHi 2016 tại Thượng Hải, Trung Quốc từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 3Chi tiết
icon2015.05.22
Thành lập Văn Phòng Đại Diện tại Thành Phố Hồ Chí Minh,Việt NamChi tiết
icon2015.05.22
Triển lãm CITE JAPAN 2015 tại Yokohama, Nhật Bản từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6Chi tiết
icon2015.03.06
Triển lãm PCHi 2015 tại Quảng Châu, Trung Quốc từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 3Chi tiết
icon2014.01.27
Triển lãm PCHi 2014 tại Thượng Hải, Trung Quốc từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 2Chi tiết
icon2014.01.27
FUJI INTERNATIONAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD chuyển đến văn phòng mới.Chi tiết
icon2013.03.06
Triển lãm công nghệ sản xuất mỹ phẩm lần thứ 6 từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 5Chi tiết
icon2013.02.01
Triển lãm PCHi 2013 tại Quảng Châu, Trung Quốc từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 3Chi tiết
icon2012.07.31
Trang chủ được thiết kế lại.Chi tiết